McAfee przejmuje MX Logic i ogłasza wyniki finansowe za II kwartał bieżącego roku

3 sierpnia 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Firma McAfee poinformowała o zawarciu ostatecznego porozumienia dotyczącego przejęcia przedsiębiorstwa MX Logic Inc. za ok. 140 mln USD w gotówce. Po spełnieniu określonych kryteriów finansowych możliwa jest też dodatkowa premia w wysokości 30 mln USD. MX Logic jest jednym z czołowych światowych dostawców usług w zakresie bezpieczeństwa poczty elektronicznej i korzystania z sieci WWW opartych na technologii typu cloud, a także usług archiwizacji i zapewniania ciągłości funkcjonowania poczty elektronicznej. Dzięki technologii i usługom firmy MX Logic firma McAfee będzie posiadać najbardziej kompleksową w branży ofertę zabezpieczeń opartych na przetwarzaniu w chmurze.

Przejęcie firmy MX Logic wzmocni naszą pozycję lidera na rynku usług
SaaS (Security-as-a-Service). Uzupełnia ona nasze doświadczenie w
obszarze usług opartych na przetwarzaniu w chmurze umożliwiając
oferowanie światowej klasy zabezpieczeń poczty elektronicznej i WWW
obejmujących usługi archiwizacji i wspierania ciągłości biznesu

powiedział Dave DeWalt, prezes i dyrektor generalny firmy McAfee.
Firma MX Logic wpasowuje się w wizję McAfee dotyczącą wiodącej pozycji
modelu bezpieczeństwa SaaS wnosząc czołowe technologie i silny
ekosystem partnerów
.

 

Po zakończeniu przejęcia firma McAfee będzie posiadać najbardziej
kompleksową ofertę w zakresie bezpieczeństwa informatycznego obejmujące
między innymi urządzenia, oprogramowanie, systemy rozproszone i
hybrydowe. Takie podejście zapewni przedsiębiorstwom ze wszystkich
segmentów rynku elastyczność zakupu i wdrażania rozwiązań
bezpieczeństwa jako samodzielnych systemów oraz możliwość ich łączenia
w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb.

McAfee ogłosiło ponadto wyniki finansowe za drugi kwartał 2009 r. Przychody firmy
osiągnęły w tym okresie rekordowy poziom 469 mln USD – o 18% więcej,
niż w drugim kwartale 2008 i o 5% więcej, niż w pierwszym kwartale
2009. Dochód operacyjny liczony wg zasad GAAP wyniósł 55,9 mln dolarów
(wzrost o 3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego),
natomiast przychód odroczony – związany m.in. z rocznym okresem
rozliczania subskrypcji – wyniósł 1,31 mld dolarów (wzrost o 20% w
stosunku do drugiego kwartału 2008 i o 3% w stosunku do pierwszego
kwartału 2009).