Małe firmy robią biznes bez IT

12 czerwca 2015 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Z badania przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan wynika, że tylko 35% mikrofirm wykorzystuje w swojej działalności trzy lub więcej nowoczesne technologie. Aż 25% funkcjonuje w pełni analogowo, nie przyznając się nawet do komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. A szkoda, gdyż z badań wynika także, że to podmioty akceptujące IT jako podstawę swojej działalności przewodzą na rynku pod względem dynamiki wzrostu oraz osiąganego zysku.

Abstynencja technologiczna mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (próba wynosiła 1111 podmiotów, jednoosobowe działalności gospodarcze nie były brane pod uwagę) zadziwia tym bardziej, że wśród rozwiązań, o użytkowanie których padały pytania, znalazły się: obsługa klienta przez internet z wykorzystaniem poczty elektronicznej (korzysta 55,2% ogółu przebadanych), wystawianie e-faktur (42,5%), zarządzanie zasobami z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (41,1%), wykorzystanie strony w mediach społecznościowych (30,9%), portal on-line dla klientów (19,4%), wykorzystanie portalu dla klientów na urządzeniach mobilnych (15,2%), wykorzystanie chmury do przechowywania danych i kontaktu z klientami (11,7%).

Wydawałoby się, że przedsiębiorstw nie wykorzystujących tych podstawowych narzędzi informatycznych w prowadzeniu biznesu powinno w dzisiejszych czasach niemal zupełnie nie być. Tymczasem badanie pokazało, że cyfryzacja małego biznesu w Polsce przedstawia się następująco:


Co drugie MMŚP uznaje własną stronę internetową za zasób kluczowy lub zasób o dużej przydatności. Jednocześnie 3 na 10 MMŚP nie posiada własnej strony internetowej.

Ze szczegółowej analizy wyników wywodzą się dość ciekawe informacje. Nie ma na przykład znaczenia, czy przedsiębiorstwo powstało wczoraj, czy 20 lat temu: średni stopień cyfryzacji biznesu dla danego przedziału wiekowego jest w obu przypadkach identyczny.

Najmniej wykorzystującą IT branża jest handel; liderami stosowania rozwiązań informatycznych są przedsiębiorstwa działające w przemyśle bądź też świadczące profesjonalne usługi naukowe lub techniczne.

Co ciekawe, odsetek firm działających analogowo jest największy w… dużych miastach. Biznes oswojony z IT działa w metropoliach i małych miastach. Widać także podział na Polskę IT i Polskę BezIT: ta pierwsza rozlokowana jest na terenach centralnych, ta druga zaś na wschodzie.

Najważniejsze różnice dotyczą jednak kultury biznesowej i organizacyjnej przedsiębiorstw; celów działania, planów strategicznych, sposobu definiowania kluczowych zasobów, podejściu do innowacji itp. Dość powiedzieć, że wśród firm sektora MMŚP nie wykorzystujących IT dominuje podejście zachowawcze, nastawione na przetrwanie na rynku i obronie pozycji. Im większe wykorzystanie nowych technologii, tym bardziej pro-rozwojowe cele stawiają przed sobą przedsiębiorstwa, co widać na poniższej grafice:

Wśród firm stroniących od technologii tylko 10% jest zainteresowana wzrostem wartości rynkowej w długim okresie, wzrostem zysku, wzrostem sprzedaży czy wzrostem udziału w rynku. Odsetek przedsiębiorstw cyfrowych stawiających przed sobą takie cele jest sześć razy więcej!

Odmienne rozumiane jest także budowanie przewagi konkurencyjnej. Dla przedsiębiorstw korzystających z dobrodziejstw rozwiązań IT oznacza to przede wszystkim zatrudnianie kompetentnych pracowników, budowanie wizerunku marki, wąskie specjalizowanie się, przygotowywanie produktów i usług szytych „na miarę” oraz oferowanie wysokiej jakości obsługi klienta (w tej właśnie kolejności). Dla firm analogowych najważniejsza jest jakoś obsługi klienta – przy czym odsetek respondentów wskazujących na ten aspekt działalności jest blisko dwa razy mniejszy, niż w przypadku tej samej odpowiedzi plasującej się, przypomnijmy, na ostatnim miejscu wśród działalności określonych jako „cyfrowe”.

– Cyfrowe mikro- i małe przedsiębiorstwa to innowatorzy, firmy nie bojące się inwestować w B+R – 70 proc. eksportujących mikro- i małych firm to firmy korzystające z technologii informatycznych na szerszą skalę. Cyfrowość daje im szanse rozwojowe. Dlatego należy zrobić wszystko, aby skala cyfryzacji polskich „maluchów” rosła, bo i one będą dzięki temu rosły, a wraz z nimi polska gospodarka – podsumowuje badanie dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Deklaracja głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan jest właśnie wcielana w życie dzięki inicjatywie Firmowe (R)ewolucje, firmowej dodatkowo przez Microsoft i home.pl. To konkurs dla małych firm, w którym do wygrania są kompletne stanowiska mobilnej pracy wraz z niezbędnymi usługami. Aby wziąć w nim udział, należy przeanalizować swój model biznesowy i wskazać, w jaki sposób wykorzystanie nowych technologii może wpłynąć na rozwój firmy.