„Mała nowelizacja” Prawa telekomunikacyjnego

22 grudnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Senat przyjął małą nowelizację Prawa telekomunikacyjnego zmieniającą procedury przetargowe dotyczące rezerwacji częstotliwości.

Zasadniczą zmianą wprowadzoną w noweli jest obowiązywanie minimum kwalifikacyjnego w przetargach tylko wtedy, jeśli zapisano je w dokumentacji danej sprawy. Dodatkowo prezes UKE może zmienić warunki wykorzystywania częstotliwości radiowych, jeśli praca korzystających z nich urządzeń jest zakłócana.

W świetle nowych przepisów przetargi na wolne częstotliwości ma składać się z kilku części. Najpierw oferenci składają wnioski do UKE, następnie – jeśli chętnych będzie więcej niż częstotliwości do rozdysponowania – UKE przeprowadzi przetarg lub konkurs. Unieważnienie przetargu lub konkursu może nastąpić na podstawie decyzji prezesa UKE w sytuacji naruszenia przepisów prawa lub interesów uczestników przetargu.

Na początku przyszłego roku UKE rozpisze nowy przetarg na użytkowanie częstotliwości 1800 MHz. Ze względu na trudności związane z rozdysponowaniem tej częstotliwości, Urząd nie zamierza zawężać zastosowania pasma tylko na telefonię GSM.