Maksymalny wynik w teście Matousec Transparent Security dla Kaspersky IS 2009

29 października 2008 0 przez Grzegorz Pietrzak

W serii testów przeprowadzonych w 2008 roku przez niezależne laboratorium Matousec Transparent Security oprogramowanie Kaspersky Internet Security 2009 zdobyło maksymalny wynik 10+ oraz bardzo wysoką ogólną liczbę punktów (87% w 73 testach) dla rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo internetowe. Testy przeprowadzane przez Matousec Transparent Security należą do najbardziej złożonych technologicznie testów w branży i obejmują szerszy zakres aspektów niż testy laboratoriów AV-Test.org i AV-Comparatives.org.

Produkty biorące udział w takich testach muszą zaliczyć 10 kolejnych
poziomów. Aby przejść z jednego poziomu do drugiego, produkt musi
uzyskać co najmniej 50% punktów. Maksymalnym wynikiem jest 10+, który
potwierdza, że produkt zaliczył wszystkie 10 poziomów. Wraz z Kaspersky
Internet Security 2009 w teście wzięło udział 37 innych rozwiązań
zapewniających bezpieczeństwo internetowe oraz osobistych zapór
sieciowych.

Należy zaznaczyć, że cztery inne rozwiązania, które również uzyskały
wynik 10+, to zapory sieciowe, które nie zapewniają żadnej ochrony
antywirusowej. Programy innych producentów
rozwiązań antywirusowych, takich jak Trend Micro, McAfee, Symantec oraz
ESET wielu testów nie zaliczyły.

Matousec Transparent Security przeprowadził ponad 70 testów, łącznie z
ogólnym testem obejścia, który określa zdolność rozwiązania
antywirusowego do odpierania najbardziej wyrafinowanych metod
wstrzykiwania i maskowania szkodliwego kodu. Test wycieków sprawdza
możliwości produktu pod kątem zapewniania skutecznej "ostatniej linii
obrony", tzn. zapobiegania kradzieży danych użytkownika w przypadku,
gdy zawiodą inne metody ochrony (analiza proaktywna, heurystyczna,
sygnaturowa lub behawioralna). Wśród testów, jakie musiały zaliczyć
produkty, znalazł się również test wydajności, mierzący przepustowość
sieci oraz test ochrony przed szpiegowaniem, jeden z najważniejszych
testów oceniających niezawodność rozwiązania antywirusowego. Laboratorium Matousec stosuje również test ochrony przed wyłączaniem,
pokazujący jak skutecznie rozwiązania antywirusowe mogą chronić się
przed próbami przerwania ich działania i uszkodzenia ich procesów i
plików.

Więcej informacji i wyników można znaleźć na stronie
http://www.matousec.com/projects/firewall-challenge/results.php.