Macrosoft zmienia nazwę na Macrologic

15 września 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrosoftu zdecydowało w czwartek o zmianie nazwy spółki na Macrologic.

Nowa nazwa obowiązaywać będzie od początku października. Jej zmiana zbiega się z 20-leciem istnienia Macrosoftu a także z rozpoczęciem restrukturyzacji grupy.

Tydzień temu na czele firmy stanął Krzysztof Szczypa. Sławomir Kosz – dotychczasowy prezes spółki – będzie teraz odpowiedzialny za politykę personalną oraz kontrolę nad efektami synergii, wynikającej z konsolidacji firmy.

Rozpoczęta przez MacroSoft fuzja obejmie spółki MacroSoft Południe, MacroSoft Wrocław, MacroSoft Łódź, MacroSoft Północ, MacroSoft Wielkopolska, MacroSoft Zamość, MacroSoft Częstochowa, MacroSoft Szczecin, MacroSoft Białystok. Zakończenie procesu łączenia zostało zaplanowane na początek 2007 roku.