Linux Center of Excellence dla Compendium CE

Compendium Centrum Edukacyjne zostało wyróżnione przez firmę Novell tytułem Linux Center of Excellence.

Prawo do tego tytułu posiada jedynie 25 spośród 900 autoryzowanych centrów szkoleniowych Novella na świecie. Nominacja Linux Center of Excellence przyznana została przez firmę Novell na podstawie oceny rozwoju i osiągnięć Compendium CE w zakresie szkoleń linuksowych. Ocena ośrodków szkoleniowych jest dokonywana przez dział Novell Global Training Services na podstawie badań poziomu zadowolenia klienta (customer satisfaction) przeprowadzanych standardową metodą „Metrics That
Matter” oraz w oparciu o parametry wzrostu liczby przeprowadzanych szkoleń.

„Obserwujemy szybki wzrost zainteresowania klientów szkoleniami w zakresie środowiska Linux i jest to tendencja globalna. Znalezienie się w światowej czołówce firm wychodzących naprzeciw szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na szkolenia linuksowe świadczy o trafności naszej strategii rozwojowej i sprawia nam szczególną satysfakcję” – stwierdziła Joanna Haduch, prezes zarządu Compendium CE.

Pierwszą autoryzację Novella Compendium otrzymało w sierpniu 2004 roku. Obecnie firma posiada status Business Partner Training Provider, zaś jej oferta zawiera kilkanaście szkoleń z zakresu SUSE Linux na wszystkich poziomach zaawansowania (od First Class po Advanced Technical Training). Szkolenia adresowane są głównie do administratorów sieci, inżynierów
wsparcia technicznego oraz pracowników firm integracyjnych.

Dodaj komentarz