Koszty przestępczości elektronicznej przewyższają koszty przestępstw fizycznych

Według badania przeprowadzonego przez firmę Braun Research na zlecenie IBM, blisko 60 procent dyrektorów IT uważa przestępczość elektroniczną za powodującą większe straty w firmach niż przestępczość fizyczna. Co ciekawe, obawy te podziela zaledwie co trzeci polski przedsiębiorca. Badania są wynikiem ankiety przeprowadzonej w 17 krajach na świecie (w tym 8 europejskich) wśród dyrektorów ds. informatyki (CIO), wiceprezesów lub wyżej oraz osób raportujących bezpośrednio do CIO.
Za najważniejszy problem uznano utratę przychodów, na którą wskazało 72 proc. ankietowanych, a także utratę bieżących klientów (67 proc. respondentów). 30 procent przedsiębiorców za zmartwienie uznało groźbę utraty potencjalnych klientów. Tego ostatniego boi się tylko 2 proc. polskich dyrektorów IT.

Jedynie 42 proc. polskich przedsiębiorców uważa się za odpowiednio zabezpieczonych przed zorganizowaną przestępczością elektroniczną. W skali światowej wyniki są nieco inne, gdyż za bezpieczone uważa się 59 proc. organizacji. Jak wynika z raportu IBM, blisko trzy czwarte respondentów wskazuje na niezabezpieczone systemy działające na terenie rozwijających się państw jako rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji. Przedsiębiorcy boją się przede wszystkim zorganizowanych grup przestępczych, mających dostęp do wyrafinowanych technologii, które są uważane za znacznie groźniejsze niż pojedynczy hakerzy.

Co ciekawe, polskie firmy częściej instalują odpowiednie systemy zabezpieczeń niż średnia globalna. 85 procent polskich przedsiębiorstw wprowadza technologie wykrywania i zapobiegania włamaniom, podczas gdy w skali światowej na podobne technologie decyduje się tylko 69 procent firm. 81 procent firm w Polsce aktualizuje firewalle – na świecie czyni to 74 procent organizacji. 75 procent polskich firm wdraża w sieci mechanizmy zarządzania lukami w zabezpieczeniach; w skali światowej ta liczba wynosi tylko 58 procent. 73 procent przedsiębiorstw w Polsce regularnie aktualizuje oprogramowanie antywirusowe – to wynik zbliżony do średniej światowej, wynoszącej 69 proc.

Ponad połowa polskich dyrektorów IT, pytanych o dwa najważniejsze działania mające zwiększyć bezpieczeństwo swoich organizacji, wskazała na aktualizację oprogramowania antywirusowego. Co trzeci planuje częstsze szyfrowanie danych. W skali światowej tylko 16 proc. ankietowanych zamierza szyfrować dane swoich organizacji. 20 procent respondentów wskazuje na konieczność aktualizacji firewalli.

Dodaj komentarz