Konkurs na system Schengen anulowany

3 stycznia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) nakazali Komendzie Głównej Policji (KGP) unieważnienie konkursu na budowę polskiej części Systemu Informacyjnego Schengen II (SIS II).

Konkurs budził wiele kontrowersji w branży: najpierw ze względu na zapisy wyraźnie faworyzujące europejskiego dostawcę systemy SIS II, następnie – gdy okazało się, że wygrała właśnie ta spółka – wątpliwości budziła analiza ocen cząstkowych poszczególnych ofert.

Okazało się, że oceniający dokonali zastanawiających wyborów i przeoczeń, np. przyznając ofercie Wasko (drugie miejsce ze stratą jednego punktu) 0 punktów za funkcjonalność zaproponowanego systemu, podczas gdy konkurenci otrzymywali ponad 20 punktów. Protestował też IBM, który przegrał z powodu wyliczeń opartych na założeniu, że oferował on 2 lata gwarancji – podczas gdy w dokumentacji wyraźnie było zaznaczone, że okres gwarancyjny wynosi trzy lata.

Konkurs nie został jednak anulowany ze względu na te wątpliwości – Urząd Zamówień Publicznych uznał, że forma jego przeprowadzenia (konkurs wyłaniający firmę mającą wyłączność na prowadzenie negocjacji w sprawie wykonania wdrożenia) nie była zgodna z prawem.