Konkurencja dla Google będzie dofinansowana

Unia Europejska zaaprobowała niemiecką pomoc finansową na rzecz opracowania nowych technologii wyszukujących w sieci. Do niemieckich specjalistów trafić może tym sposobem około 165 mln dolarów (około 120 mln euro), pomagających zbudować system, który być może w przyszłości zmierzy się z dominującym obecnie na rynku amerykańskim Google. Projekt zwany w Niemczech Theseus, skierowany jest na stworzenie najbardziej zaawansowanego systemu wyszukującego w sieci multimedia, obrazy, dźwięki i tekst.

Pomoc finansowa Niemców ma być skierowana zarówno do wielkich firm, które rozpoczną badania, jak Siemens, SAP czy Deutsche Thomson, ale i do średnich i mniejszych firm, które będą kontynuować badania na gruncie przygotowanym przez poprzedników. Granty mają wpłynąć m.in. na wydajność badań. Prace mają być skierowane na technologie zdolne rozpoznawać znaczenie i kontekst treści.

Podobny plan subsydiowania prac nad systemem wyszukującym zwanym Quaero ma Francja. Poziom pomocy może sięgnąć około 112 mln dolarów. Badaniom przewodzi tam francuska firma Thomson.

Yahoo! wspomina o konkurencie dla europejskich technologii wyszukujących, Google. Firma pochwaliła się niedawno zyskiem osiągniętym w drugim kwartale, sięgającym 925,1 million dolarów, o 28 proc. wyższym niż przed rokiem. Firma nie spoczywa na laurach przedstawiając cały czas nowe rozwiązania i próbując poszerzać ofertę wyszukiwarki o nowe treści i rozwiązania.

Dodaj komentarz