Komputronik i Action dementują plotki o fuzji obu firm

Zarządy spółek Komputronik S.A. oraz Action S.A. zdementowały plotki o planowanej fuzji obu firm. Przedsiębiorstwa zaznaczają jednocześnie, że obecnie trwają rozmowy dotyczące współpracy firm przy projekcie dotyczącym sprzedaży internetowej poza granicami Polski. Treść oświadczeń zarządu Komputronik S.A i Action S.A. przeczytać można w dalszej części publikacji.

 

Action: Zarząd ACTION S.A.  informuje, że nieprawdziwymi są informacje
dotyczące fuzji lub innych związków kapitałowych między ACTION S.A. i
Komputronik S.A. Zarząd potwierdza jednocześnie, że Spółki prowadzą
rozmowy o możliwości współpracy przy wspólnym projekcie związanym z
prowadzeniem sprzedaży internetowej poza granicami Polski. Ze względu
na zbyt wczesny etap rozmów Zarząd nie chce wypowiadać się na temat
realizacji planowanego projektu
.

 

Komputronik: Zarząd Komputronik S.A. informuje, że doniesienia o rzekomo planowanych
zmianach kapitałowych w Grupie Komputronik są nieprawdziwe. Spółka nie
prowadzi żadnych rozmów z innymi podmiotami gospodarczymi, których
celem byłyby jakiekolwiek związki kapitałowe czy fuzja. 
Jednocześnie zarząd Komputronik S.A. potwierdza, że prowadzone są
rozmowy z spółką Action S.A. o możliwej współpracy przy realizacji
nowego projektu związanego z rozpoczęciem sprzedaży internetowej poza
Polską. Ze względu na fakt, że rozmowy znajdują się obecnie na bardzo
wczesnym etapie, projekt nie został jeszcze opracowany w stopniu, który
umożliwiałby zarządowi Komputronik S.A. wydanie oficjalnego komunikatu
na ten temat
.

Dodaj komentarz