Komisja Europejska chce zmienić pakiet dyrektyw

Komisja Europejska opublikowała dokumenty przedstawiające założenia zmian dla pakietu łączności elektronicznej. Pakiet zawiera komunikat w sprawie przeglądu pakietu regulacyjnego dla łączności elektronicznej, projekt Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie rynków właściwych oraz dokumenty robocze: proponowane zmiany i analiza skutków regulacji.

Komisja publikując te dokumenty na swojej stronie internetowej rozpoczęła konsultacje publiczne, które zakończą się 27 października. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do przygotowania projektów aktów prawnych dla Parlamentu i Rady Unii Europejskiej. Komisja Europejska planuje także na 20 września zorganizować warsztaty, na których przedstawione zostaną założenia zmian do przedyskutowania z uczestnikami rynku.

„Naszym celem jest zmniejszenie zakresu regulacji przy jednoczesnym zwiększeniu jej skuteczności. Władze państwowe powinny zrezygnować z interwencji na rynkach, na których konkurencja gwarantuje niskie ceny i nowatorskie, wysokiej jakości usługi dla konsumentów” – mówi Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji.

Komisja proponuje między innymi ujednolicenie rynku częstotliwości radiowych oraz zmniejszenie z 18 do 12 liczby regulowanych rynków. Z pełnym brzmieniem komunikatu Komisji można zapoznać się (w języku polskim) pod tym adresem.

Dodaj komentarz