Kolejny proces o karę dla TP

Sprawa kary w wysokości 20 mln zł nałożonej na (TP) przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za uchylanie się od umów z dostawcami Internetu wróci do Sądu Apelacyjnego.

UOKiK – poprzednik Urzędu Komunikacji Elekntronicznej – nałożył na Telekomunikację karę za uchylanie się od podpisywania umów międzyoperatorskich z niezależnymi dostawcami usług internetowych (ISP) w styczniu 2004. Wysokość grzwyny ustalono na 20 mln złotych była maksymalną możliwą do zastosowania w tym przypadku.

TP odwołała się od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa do chwili obecnej przeszła już przez kilka instancji; aktualnie Sąd Najwyższy zadecydował o jej ponownym rozpatrzeniu przez Sąd Apelacyjny.

Od kary 100 mln złotych nałożonych na TP przez UKE za wiązanie świadczenia dostępu do Internetu z koniecznością wykupienia abonamentu na usługi głosowe operator także zamierza się odwołać.

Dodaj komentarz