Kolejny prawny bubel?

17 maja 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Polscy specjaliści pracujący nad ustawą dostosowującą polskie prawo o ochronie praw autorskich od standardów unijnych tworzą bubel legislacyjny – ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prace nad ustawą prowadzone są w resorcie kultury. Parę dni temu informowaliśmy o nowej unijnej dyrektywie wycelowanej w producentów podróbek i fałszerzy. Zaostrza ona zdecydowanie kary grożące za ten proceder.

Unia wzywa kraje członkowskie do unifikacji ustawodawstwa o ochronie praw autorskich. Polski projekt dostosowania prawa do wymogów UE nie ma jednak według UOKiK zbyt wysokiej jakości.

Urząd ostrzega, że projekt jest nieprecyzyjny i nie uwzględnia praw konsumentów. W ustawie ma się znależć między innymi zapis zakazujący posiadania urządzeń bądź technologii, które mogą służyć do nielegalnego korzystania z muzyki. UOKiK wskazuje, że w ten sposób Polska może zdelegalizować komputery.

Zastrzeżenia budzi też niespójność i nieprecyzyjność zapisu. Z jednej strony ustawa zakłada karanie użytkowników programów komputerowych służących do łamania zabezpieczeń przed kopiowaniem, z drugiej – nie uwzględnia, że termin „program komputerowy” nie jest zdefiniowany w polskim prawie.