KNF przywraca notowania Optimusa

Komisja Nadzoru Finansowego zmieniła decyzję KPWiG o wykluczeniu akcji Optimusa z obrotu publicznego.

Walory Optimusa będą znów notowane na parkiecie warszawskiej giełdy od 23 paździenika. Od 29 sierpnia handel akcjami producenta komputerów był zawieszony, a od 1 grudnia miały one zniknąć całkowicie z GPW.

„Komisja działa w interesie drobnych inwestorów. Podejmując decyzję KNF wzięła pod uwagę rozproszoną strukturę akcjonariatu Optimusa. Za naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną nie powinno karać się jej niewielkich akcjonariuszy” – powiedział Stanisław Kluza, szef komisji.

KNF utrzymał karę w wysokości 500 tysięcy złotych nałożoną na spółkę za naruszenie obowiązków informacyjnych.

Dodaj komentarz