KGHM wdraża bank wirtualny w systemie SAP

14 maja 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

KGHM jako pierwsza firma w Polsce wdraża funkcjonalność Banku Wirtualnego (In-House Cash) w systemie SAP.
Nowe rozwiązanie pozwala zoptymalizować zarządzanie środkami pieniężnymi, szczególnie w zakresie rozliczeń poszczególnych oddziałów firmy z bankami.

W ramach kontynuacji realizowanego przez IMG projektu „Centralizacji zarządzania płynnością finansową” (FIN1), KGHM zdecydował się na rozbudowanie użytkowanych systemów SAP o rozwiązanie Banku Wirtualnego.Wdrożenie jest kolejnym etapem przeprowadzanych w KGHM zmian i usprawnień w zarządzaniu środkami pieniężnymi, zarówno w zakresie rozliczeń z kontrahentami jak i obrotu wewnętrznego.

Dzięki korzystaniu z Banku Wirtualnego, rzeczywiste środki znajdują się tylko na rachunkach bankowych Biura Zarządu KGHM. Środki pieniężne poszczególnych oddziałów są utrzymywane na wirtualnych rachunkach, prowadzonych przez Biuro Zarządu w module IHC. Takie rozwiązanie znacznie redukuje koszty bankowe, przyśpiesza raportowanie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych, centralizuje kontakty z bankami oraz całkowicie eliminuje przepływy pieniężne w obrocie wewnętrznym.