Kara unieważniona, prezesura Anny Streżyńskiej zagrożona?

22 maja 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję UKE o nałożeniu na TP 100 mln zł kary związanej z ceną neostrady tp i rozdzielaniem jej od usług głosowych.

W uzasadnieniu orzeczenia sąd podał następujące tezy: decyzja UKE jest nieważna, ze względu na fakt, iż wydana została
przez osobę niewłaściwie powołaną na funkcję Prezesa UKE; prezes UKE przed nałożeniem kary powinien przeprowadzić postępowanie kontrolne; przepis przejściowy art. 221 Prawa Telekomunikacyjnego nakłada obowiązki tylko w zakresie świadczenia usług telefonicznych (obowiązki regulacyjne określone w art. 221 nie dotyczą świadczenia usług dostępu do Internetu).

„Cieszymy się z pozytywnego orzeczenia sądu. Chciałbym podkreślić, że bardziej niż sam fakt uchylenia decyzji UKE
istotna jest argumentacja podana przez sąd. Najpierw Komisja Europejska a teraz niezawisły sąd potwierdziły fakt, że usługi typu neostrada nie podlegają regulacjom” – skomentował orzeczenia SOKiK Maciej Wituck, prezes TP – „Przypomnę, iż kara 338 milionów zł z lutego została oparta na podobnej podstawie prawnej, która została dziś zakwestionowana”.