Kara dla MS coraz pewniejsza

Im bliżej do ogłoszenia przez Komisję Europejskiej decyzji o ewentualnej karze dla Microsoft, tym więcej pojawia nieoficjalnych głosów mówiących o nieuchronności grzywny.

Wedłu KE, Microsoft nie wywiązał się z postanowień nałożonych na niego w kwietniu 2004 roku i nie opublikował pełnej specyfikacji Windows umożliwiającej niezależnym producentom opgrogramowania korzystanie z ich wszystkich możliwości. Korporacja miała na to czas do 15 grudnia 2005.

„Nie wyobrażam sobie innego rozwiązania” – powiedziała podczas wizyty w Berlinie Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji. Dodała też, że żadne z 25 państw członkowskich nie wniosło sprzeciwu przeciwko propozycji ukarania Microsoft. Decyzja ma zapaść 12 lipca.

Korporacji grozi kara w wysokości 2 mln euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zaleceń KE, licząc od 15 grudnia 2005.

Dodaj komentarz