Kara 33 milionów zł dla TP utrzymana

13 czerwca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oddalił odwołanie TP S.A. od decyzji nakładającej na Spółkę karę pieniężną w wysokości 33 mln zł. W dniu 8 czerwca 2009 r. SOKiK rozpoznał sprawę z odwołania TP S.A. na decyzję Prezesa UKE z dnia 17 sierpnia 2007 roku, nakładającą na TP karę pieniężną w wysokości 33 mln zł za niewykonywanie decyzji Prezesa UKE zmieniającej projekt „oferty ramowej TP określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień".

Odnośnie wysokości kary, Sąd stwierdził, że kwota 33 mln zł jest
wysoka dla osoby fizycznej, ale nie dla przedsiębiorcy tak dużego jak
Telekomunikacja Polska. Kara ta, w ocenie SOKiK, nie powinna stanowić zagrożenia dla
płynności finansowej firmy. Okoliczności przedstawione przez TP, że
„przerzuci ona ciężar kary na swoich abonentów", Sąd podsumował
stwierdzeniem, że czasem trzeba w celach regulacyjnych nałożyć poważne
kary m.in. w celach ochrony konkurencji i użytkowników końcowych. SOKiK
uznał, że w tej sprawie Organ rozważył wszystkie okoliczności nałożenia
kary.

Wyrok nie jest prawomocny.