JTT: proces czy ugoda?

11 września 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

14 września przedstawiciele MCI Management i skarbu państwa będą drugi raz rozmawiać na temat odszkodowania za doprowadzenie do upadku JTT Computers.

Fundusz wystapił o 40 mln złotych za straty poniesione na akcjach JTT Computer. Prężnie działająca spółka została zniszczona przez błędne decyzje fiskusa. Po kilku latach sądy stanęły po stronie przedsiębiorstwa, ale było już za późno – od JTT odwrócili się klienci i kredytodawcy – i w czerwcu 2004 ogłoszono upadłość spółki.

MCI Management odsprzedało 40% akcji przedsiębiorstwa za 45 tysięcy złotych – dwa lata wcześniej zakupiło je za 10 mln. Oprócz rekompensaty za rzeczywistą stratę na akcjach MCI domaga się od skarbu państwa 30 mln złotych za utracone korzyści – zyski, jakie przyniosłoby JTT, gdyby działało do tej pory na rynku.

Jeżeli nie uda się porozumieć ze skarbem państwa polubownie, fundusz zapowiada wejście na drogę sądową. Pierwsze rozmowy, toczone pod koniec sierpnia, nie doprowadziły do osiągnięcia consensusu.