“IT does matter” – badanie firm średniej wielkości

W badaniu Economist Intelligence Unit 1400 menedżerów z europejskich firm średniej wielkości potwierdza znaczenie IT dla wzrostu rynku MŚP.
Przedstawiciele kadry kierowniczej z europejskich średnich firm postrzegają technologię jako czynnik o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju i zapewnienia przewagi nad większymi wielonarodowymi korporacjami. Potwierdzają to wyniki badań prestiżowego programu badawczego Economist Intelligence Unit (EIU), sponsorowanego przez SAP AG.

W rezultatach badania przeprowadzonego przez EIU wyraźnie widać przekonanie kadry kierowniczej średnich firm o tym, że technologia odgrywa znaczącą rolę w strategii rozwoju oraz zapewnianiu silnych relacji z partnerami i klientami. 65 procent
respondentów (ponad dwie trzecie) postrzega technologię jako krytyczny czynnik rozwoju firmy, a 70 procent wierzy, że strategia rozwoju technologicznego powinna być ściśle powiązana ze strategią biznesową. Ma to swoje odzwierciedlenie w
podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji: 78 procent właścicieli lub członków zarządu oraz 83 procent prezesów firm jest zaangażowanych w podejmowanie najważniejszych decyzji w zakresie technologii.

Nie wszyscy biorący udział w badaniu przedstawiciele szczebla kierowniczego są przekonani, że systemy IT stosowane w ich firmach spełniają bieżące i przyszłe wymagania biznesowe, a paru respondentów wyraziło zaniepokojenie poziomem wiedzy ich pracowników w zakresie IT. 25 procent z nich sądzi, iż obecnie wykorzystywane w ich firmach systemy nie spełniają wymagań klientów bądź dostawców w zakresie przetwarzania, a 31 uważa, że nie są wystarczająco skalowalne, by zapewnić stały rozwój organizacji.

Omawiane badanie ujawniło także przekonanie kadry kierowniczej o tym, że umiejętności europejskich pracowników są niewystarczające, by w pełni wykorzystywać możliwości dostępnych technologii. Zdaniem 24 procent z nich umiejętności techniczne mogą stanowić istotną przeszkodę w inwestycjach w zakresie IT, 18 procent jest zaniepokojonych nieefektywnym zarządzaniem w tym obszarze, a 20 procent obawia się braku zrozumienia tych zagadnień ze strony kierownictwa wyższego szczebla.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x