Interia sparaliżowana

Zmiany w zarządzie Interii doprowadziły do konfliktu między największymi udziałowcami portalu – ComArchem i RMF FM – i w rezultacie paraliżu spółki.

Nowe władze spółki zostały desygnowane przez ComArch. Prezesem został Grzegorz Błażewicz, szef marketingu ComArch. na jego zastępce mianowano Dariusza Mazurkiewicza. Przewodniczącym rady nadzorczej został Janusz Filipiak, główny właściciel ComArchu.

Z władz spółki odwołano prezesa Jacka Pasławskiego oraz wiceprezesa Marcina Borka i członka zarządu Marcina Jędrycha. Z rady nadzorczej odwołano przewodniczącego Krzysztofa Nepelskiego oraz Henryka Niedośpiała. W proteście przeciwko działaniom ComArchu ze składu rady nadzorczej odszedł Kazimierz Gródek, prezes RMF FM.

„Przeprowadzone zmiany w składzie zarządu spółki w szczególności nieuzasadnione i bezpodstawne odwołanie prezesa zarządu Jacka Pasławskiego i wiceprezesa Marcina Borka są w moim głębokim przekonaniu działaniami wysoce szkodliwymi dla spółki Interia.pl. W tej sytuacji i wobec braku zdolności akcjonariusza Comarch do poszukiwania kompromisu, moja obecność w radzie nie wnosiłaby niczego konstruktywnego do prac tego organu” – powiedział Gródek uzasadniając swoją rezygnację.
Rada nadzorcza Interii nie może funkcjonować po rezygnacji ostatniego przedstawiciela RMF FM – w jej skład musi wchodzić pięciu członków.

„Nie widzę przeszkód, by podczas najbliższego walnego zgromadzenia RMF wprowadził do rady dwóch nowych członków” -powiedział Janusz Filipiak, prezes ComArchu – „Spór akcjonariuszy jest najmniej potrzebny w chwili, gdy na rynku internetowym zachodzą tak istotne zmiany, co było główną przyczyną także zmian w Interii”.

Na żądanie RMF walne zgromadzenie akcjonariuszy ma być zwołane w okresie 20 – 30 listopada. Nieoficjalnie wiadomo, że ComArch skłania się ku opcji sprzedaży trzeciego pod względem wielkości portalu w Polsce. Wśród zainteresowanych nabyciem Interii wymienia się wydawnictwo Axel Springer.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *