Intel wraca do Rambusa?

10 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Rambus
poinformował o podjęciu „niezobowiązujących” rozmów z Intelem na temat
wykorzystania pamięci XDR w przyszłych konstrukcjach producenta
procesorów.

Intel ma otrzymać pomoc w postaci udostępnienia przez Rambus
„określonych zasobów technologicznych i projektowych”. W informacjach
na temat umowy Rambus podkreśla, że Intel oceni przydatność pamięci XDR
dla swoich przyszłych produktów i żadne wiążące decyzje nie zostały
jeszcze podjęte.

Intel będzie się koncentrował na zbadaniu, czy technologia XDR jest w
stanie zapewnić wystarczającą przepustowość pamięci dla procesorów
ośmiordzeniowych, stosowanych w serwerach, stacjach roboczych i
wysokowydajnych komputerach stacjonarnych.

Rambus informuje także o chęci opracowania pamięci XDR dla urządzeń
mobilnych, wspominając o możliwym zainteresowaniu Intela w świetle
intensyfikacji jego prac nad UMPC i MID.