Intel odpowiedzialny społecznie

Intel zdobył pierwsze miejsce na tegorocznej liście „100 najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm” – ranking ten jest powszechnie uznawany za wskaźnik stosowania najlepszych praktyk w dziedzinie odpowiedzialności społecznej biznesu.

Lista wskazuje firmy, które w optymalny sposób łączą dążenie do swoich celów biznesowych z rozsądnymi praktykami w ośmiu kategoriach: środowisko, zmiana klimatu, prawa człowieka, relacje pracownicze, ład korporacyjny, lobbing, filantropia i wyniki finansowe. Ranking bazuje na badaniach i analizach przeprowadzanych przez IW Financial, a rozpatrywane firmy wywodzą się głównie z indeksu Russell 1000. Intel od 9 lat, czyli od chwili pierwszej edycji listy, zawsze zajmował miejsce w czołowej 20.

Globalna postawa obywatelska Intela przejawia się m.in. w wartym 100 milionów dolarów rocznie projekcie poprawy jakości edukacji na całym świecie oraz w długoterminowym zobowiązaniu do zachowania zrównoważonego charakteru działalności i produktów.

W zeszłym roku Intel wprowadził do produkcji układy wykonane w technologii 45nm, które wyróżniają się nie tylko najwyższą w branży energooszczędnością, ale są także wytwarzane w najbardziej zaawansowanym procesie produkcyjnym, w którym nie wykorzystuje się szkodliwych dla środowiska substancji takich jak ołów i halogen.

Ponadto firma zajęła ostatnio pierwsze miejsce w przygotowywanym przez EPA rankingu Green Power Partner List, co było efektem osiągnięcia pozycji największego w Stanach Zjednoczonych nabywcy punktów przeliczanych na energię ze źródeł odnawialnych.

Dodaj komentarz