Intel chce osiągnąć Net Zero już w 2040 roku

Intel ogłosił plany dalszego ograniczania bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych oraz tworzenia bardziej zrównoważonych rozwiązań technologicznych. Firma zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w swojej globalnej działalności do 2040 roku, do zwiększenia efektywności energetycznej i obniżenia śladu węglowego produktów.

Wpływ zmian klimatycznych jest globalnym zagrożeniem. Ochrona naszej planety wymaga natychmiastowych działań i nowego sposobu myślenia o tym, jak funkcjonuje świat. Jako jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się projektowaniem i produkcją półprzewodników, Intel jest ma wyjątkową pozycję, aby dokonać zmian nie tylko we własnych działaniach, ale również ułatwić klientom, partnerom i całemu naszemu łańcuchowi wartości podjęcie znaczących działań – mówi Pat Gelsinger, CEO firmy Intel.

enea-tauron-polska-energia-polska-grupa-energetyczna-magazyny-energii turbiny wiatrowe

Intel zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto we wszystkich swoich działaniach, inaczej zwanych emisjami zakresu 1 i 2, do 2040 roku. Priorytetem firmy jest zmniejszanie emisji, zgodnie z międzynarodowymi standardami i nauką o klimacie. Aby osiągnąć swój cel, będzie korzystać z wiarygodnych kompensacji emisji dwutlenku węgla tylko wtedy, gdy inne opcje zostaną wyczerpane.

Aby zrealizować ten ambitny cel, firma Intel wyznaczyła następujące etapy pośrednie do 2030 r:

  • Osiągnięcie 100% użycia energii elektrycznej w całej swojej globalnej działalności.
  • Zainwestowanie około 300 milionów dolarów w oszczędność energii w swoich zakładach. Pozwoli to uzyskać skumulowane 4 miliardy kilowatogodzin oszczędności.
  • Budowa nowych fabryk i obiektów spełniających standardy programu U.S. Green Building Council LEED, w tym niedawno ogłoszone inwestycje w USA, Europie i Azji.
  • Rozpoczęcie międzybranżowej inicjatywy badawczo-rozwojowej mającej na celu identyfikację bardziej ekologicznych substancji chemicznych, o niższym potencjale powiększania globalnego ocieplenia oraz opracowanie nowego sprzętu, który ma redukować emisje.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBOR farma fotowoltaiczna Zawratowo

Już dziś, skumulowane emisje gazów cieplarnianych w ciągu ostatniej dekady są o prawie 75% niższe niż byłyby w przypadku braku inwestycji i działań.

Intel od dziesięcioleci jest liderem w zakresie wyników zrównoważonego rozwoju. Z przywództwem wiąże się odpowiedzialność. Teraz podnosimy poprzeczkę i wchodzimy w ekscytującą erę, aby osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto w całej naszej działalności do 2040 roku. Będzie to wymagało znacznych innowacji i inwestycji, ale jesteśmy zdecydowani zrobić to, co trzeba i będziemy współpracować z branżą, aby osiągnąć ten krytyczny cel – powiedział Keyvan Esfarjani, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. operacji globalnych w firmie Intel.

Nie sam Intel, ale również dostawcy i klienci

Intel jest również zaangażowany w rozwiązywanie problemów związanych z wpływem na klimat w całym swoim łańcuchu wartości upstream i downstream, znanym również jako emisje zakresu 3. Strategia firmy Intel dotycząca zakresu 3 skupia się na współpracy z dostawcami i klientami w celu podjęcia znaczących działań.

power plant g028935564 1920

Firma współpracuje z dostawcami w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy, w tym na oszczędzaniu energii i pozyskiwaniu jej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia wydajności zasobów oraz prowadzenia konsorcjów międzybranżowych w celu wsparcia przejścia na techniki produkcji półprzewodników o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Aby przyspieszyć postęp, firma Intel zobowiązała się do współpracy z dostawcami w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw o co najmniej 30% do 2030 roku w porównaniu z sytuacją, jaka miałaby miejsce w przypadku braku inwestycji i działań.

Aby wspierać cele klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem produktów w zakresie 3, firma zwiększy efektywność energetyczną swoich produktów i będzie nadal dążyć do poprawy wydajności, której wymaga rynek. Intel wyznacza nowy cel, jakim jest osiągnięcie pięciokrotnego wzrostu wydajności na wat dla swojej następnej generacji CPU-GPU, Falcon Shores. Pozostaje to w zgodzie z realizacją założenia na rok 2030, jakim jest 10-krotne zwiększenie efektywności energetycznej produktów w przypadku mikroprocesorów klienckich i serwerowych.

Submer Intel

Intel współpracuje też z setkami klientów i partnerów branżowych w celu stworzenia rozwiązań, które zaspokoją zapotrzebowanie na wykładniczo większą moc obliczeniową, a jednocześnie będą działać wydajniej i zużywać mniej energii. Jednym z przykładów jest współpraca z firmami takimi jak Submer w celu uruchomienia pilotażowych wdrożeń chłodzenia zanurzeniowego cieczą w centrach danych dostawców usług w chmurze i komunikacji. Obejmuje to przyjęcie nowych zasad, takich jak odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie ciepła.

Aż 99% ciepła generowanego przez sprzęt IT można przechwycić w cieczy, praktycznie bez strat i w znacznie wyższych temperaturach. Dzięki partnerstwu z firmą Intel, Submer jest w stanie skalować zweryfikowane rozwiązanie chłodzenia immersyjnego, które oszczędza energię, zapewniając jednocześnie możliwość przechwytywania i ponownego wykorzystania późniejszego ciepła termicznego. To fundamentalnie zmieni sposób budowania i obsługi centrów danych – powiedział Daniel Pope, współzałożyciel i dyrektor generalny Submer.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x