Dział Intel IT dał firmie przyspieszenie w dobie pandemii

Nowy raport o osiągnięciach i planach działu Intel IT na lata 2020-2021 daje nam możliwość zobaczenia, jakie wyzwania stały przed firmą w czasie pandemii w 2020 roku. Transformacja Intela wymagała zwiększenia wysiłków na rzecz integracji innowacyjnych rozwiązań z nowymi technologiami w całej firmie.

W 2020 r. dowiedzieliśmy się, jak ważny jest biznes cyfrowy, jak szybko reagować na zagrożenia i że sposób, w jaki pracujemy, na zawsze się zmienił. Idąc dalej, mamy możliwość zbudowania społeczności, aby zapewnić większą wartość dla firmy i naszych klientów. – mówi Archana Deskus, starszy wiceprezes i dyrektor ds. informacji w Intelu

Zespół Intel IT odegrał kluczową rolę w zapewnieniu możliwości kontynuowania działalności firmy. Dzięki temu zaspokoiliśmy potrzeby klientów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracowników. Raport daje nam możliwość poznania szczegółów całej operacji, w tym:

  • Przejścia w 72 godziny 100.000 ludzi na pracę zdalną;
  • Tworzenia sprzętu i oprogramowania platformy dla techników do monitorowania i kontrolowania z domu krytycznych operacji w fabrykach;
  • Wdrożenie technologii rozszerzonej rzeczywistości w fabrykach Intela w celu ułatwienia zachowania dystansu społecznego i zmniejszenia konieczności podróżowania;
  • Wdrożenie automatyzacji, zdalnej współpracy i podejścia „One Intel”, aby ponownie otworzyć zakład produkcyjny w ciągu 22 tygodni. Prawie 80% szybciej niż zazwyczaj.

Trzy dziedziny Intel IT

W dobie szybkich zmian sztuczna inteligencja, transformacja sieci do 5G i inteligentne, autonomiczne przetwarzanie brzegowe to trzy dziedziny najszybciej rozwijające się dla firmy i jej klientów. Intel IT jest kluczowym elementem wsparcia cyfrowej transformacji:

  • Algorytmy sztucznej inteligencji przyczyniły się do poprawy wydajności fabryki o dodatkowe 3,7 mln sztuk w 2020 r. Wykorzystanie zaawansowanych analiz do przetwarzania olbrzymich ilości danych umożliwia inżynierom wyodrębnianie potrzebnych informacji w ciągu kilku sekund, a nie godzin;
  • Inteligentny mechanizm przeprowadzania testów (ITEM – Intelligent Test Execution Management) pomaga zespołom walidującym w wykonywaniu wydajniejszej i ekonomicznej kontroli jakości. To przekłada się na krótszy czas wejścia nowego produktu na rynek. ITEM zmniejszył liczbę wymaganych testów o 70%, a Intel wdrożył go w 60 zespołach w całej firmie;
  • Platforma Sprzedaży SI obejmuje 2500 sprzedawców i 31.000 kont. W 2020 r. aplikacje tego typu wygenerowały ponad 168 milionów dolarów przychodów dla Intela.

W 2020 r. rozwiązania i usługi informatyczne dostarczyły Intelowi 1,56 mld USD. Intel IT będzie w przyszłości częścią grupy zadaniowej firmy, która ma kształtować sposób działania firmy w 2021 r. i później.

Roczny raport o Intel IT na lata 2020-2021

Dodaj komentarz