Inauguracja działalności Rady Akademickiej przy Microsoft

Microsoft zainaugurował działalność Akademickiej Rady przy Microsoft, której celem jest pomoc w doskonaleniu współpracy firmy z polskimi uczelniami.

Rada będzie realizować swój cel poprzez ocenę działań Microsoft na rynku akademickim w Polsce, będzie również wskazywać potencjalne kierunki rozwoju współpracy w obszarach dydaktyki, badań oraz informatyzacji uczelni. Rada liczy pięciu członków reprezentujących największe polskie ośrodki dydaktyczne.

Rada jako organ opiniodawczy i doradczy w zakresie współpracy firmy Microsoft z uczelniami, będzie w szczególności interesować się sprawami dydaktyki i badań na uczelniach technicznych, uniwersytetach i uczelniach ekonomicznych, a także sprawami informatyzacji instytucji akademickich. Organ będzie również upoważniony do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności firmy Microsoft na rynku akademickim.

Rada spotykać się będzie na posiedzeniach kilka razy w roku. Organ będzie podejmować uchwały większością głosów w głosowaniach jawnych. Dla ważności uchwały niezbędna będzie obecność co najmniej 2/3 liczby jej członków, w tym przewodniczącego. Między swoimi posiedzeniami Rada może podejmować uchwały w formie głosowania elektronicznego. Głosowanie elektroniczne, które jest głosowaniem jawnym (imiennym), będzie ważne o ile weźmie w nim udział przynajmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.

W skład Rady wchodzi pięciu członków, którzy reprezentują największe Polskie ośrodki dydaktyczne, kształcące studentów na kierunkach technicznych. W posiedzeniach Rady będą także brać udział (z głosem doradczym) przedstawiciele Microsoft.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x