IBM wprowadza na polski rynek nowe usługi darmowego audytu infrastruktury informatycznej wraz ze studium wykonalności migracji

2 czerwca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

IBM Polska ogłosił uruchomienie nowych ofert usługowych pod wspólną nazwą TryPOWER. Jej głównymi elementami są usługi polegające na audycie istniejącej infrastruktury serwerowej, pamięci masowej, oprogramowania bazodanowego lub aplikacyjnego klienta wraz ze sprawdzeniem wykonalności migracji do platformy IBM wraz z propozycją konfiguracji docelowej infrastruktury.

Każda z tych usług warta jest w Polsce od 11 000 zł netto, jednak dla
klientów, którzy wejdą na stronę: www.ibm.com/pl/tryPOWER/ i wypełnią
formularz rejestracyjny otrzymają powyższa usługę za darmo. Oferta ta
jest ważna od 1 czerwca do 15 lipca.

Dodatkowo, na wspomnianej stronie można się zarejestrować na specjalnie
szkolenie przygotowane dla administratorów na temat systemu IBM AIX.
Rocznie IBM Polska szkoli w ten sposób ponad 70 administratorów
systemów UNIX. Standardowy koszt tego szkolenia to 1750 $. Dla
zarejestrowanych na stronach www.IBM.com/pl/tryPOWER/ klientów, IBM
oferuje je bezpłatnie dla jednej osoby.

Pięciodniowe szkolenie jest na tyle praktyczne, że osoby, które je
ukończą uzyskują natychmiast kompetencje administratorów produkcyjnych
systemów AIX w swoich firmach. Szkolenie kończy się bezpłatnym
podejściem do egzaminu IBM
– mówi Piotr Pająk, IBM POWER System
Product Manager.