IBM Polska współpracuje z Politechniką Wrocławską

IBM ogłosiło podpisanie umowy o pięcioletniej współpracy z Politechniką Wrocławską w zakresie popularyzacji rozwiązań IBM w świecie akademickim.

W ramach porozumienia IBM udostępni Politechnice gamę produktów, które będą wykorzystywane podczas zajęć laboratoryjnych i dydaktycznych prowadzonych na uczelni. IBM wspomagać będzie proces kształcenia i przygotowania kadry do prowadzenia zajęć, na których studenci będą mogli poznać m.in. produkty IBM WebSphere, IBM DB2 UDB, IBM Rational, IBM Lotus, System i oraz System z.

Politechnika Wrocławska weźmie również udział we wspólnych programach badawczo-naukowych w ramach Inicjatywy Akademickiej IBM. Na mocy umowy IBM przyjmie również studentów Politechniki na praktyki w różnych działach, a najlepsi z nich będą mogli także starać się o stałą posadę w jednej z czołowych firm branży IT.

Jednym z przykładów dotychczasowej współpracy Politechniki Wrocławskiej z IBM są projekty realizowane przez Laboratorium Instytutu Sterowania i Techniki Systemów przy użyciu systemów operacyjnych IBM AIX oraz oprogramowania IBM WebSphere i IBM DB2 Data Warehouse Edition (DWE). Zakres działalności naukowo-badawczej Laboratorium obejmuje między innymi identyfikację i rozpoznawanie obrazów, systemy ekspertowe, inżynierię wiedzy i systemy biomedyczne.

Dodaj komentarz