IBM i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ będą prowadzić wspólne badania

28 maja 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IBM i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały dziś list intencyjny, w którym zobowiązują się do współpracy w zakresie badań naukowych, wymiany wiedzy i rozwoju technologii. Gospodarzem spotkania była minister Barbara Kudrycka. Współpraca między IBM i WCB EIT+ obejmować będzie projekty z obszaru nano- i biotechnologii oraz rozwoju i zastosowania inteligentnych technologii, których założeniem jest przyniesienie wymiernych długookresowych korzyści biznesowych.

Naukowcy z IBM Research będą dodatkowo wspierać WCB EIT+ poprzez
realizację szkoleń i konsultacji dla kadry badawczej, w tym związanych
z zarządzaniem projektami badawczymi, infrastrukturą badawczą i pracami
badawczo-rozwojowymi.

Od samego początku wspieranie współpracy sektora gospodarczego i
naukowego było priorytetem tego rządu. Mamy pełną świadomość, że to
niezbędny element dokonania skoku cywilizacyjnego. Bardzo liczymy na
prawdziwy efekt synergii wynikający ze współdziałania w tych obszarach
z korzyścią dla polskiej nauki i rozwoju naszej gospodarki
– powiedziała prof. Barbara Kudrycka.

Zidentyfikowaliśmy kilka potencjalnych obszarów, które mogą być
przedmiotem wspólnych badań z IBM i w których IBM ma bogate globalne
doświadczenie, w tym zarządzanie zasobami wody, zmniejszanie zużycia
energii w procesach technologicznych i sterowanie systemami transportu
– mówi prof. Mirosław Miller, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

IBM współpracuje z rządami i innymi firmami na całym świecie, wspólnie
rozwijając inteligentne systemy informacyjne i technologie, które
wspierają rozwój ekonomiczny i przynoszą długookresowe społeczne
korzyści
– stwierdza Kenneth Keating, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju,
IBM Research. – Polska ma bogaty dorobek i doświadczenie w zakresie
nauki i technologii. W wyniku podpisanego dziś porozumienia zamierzamy
współpracować z wiodącymi polskimi naukowcami i ekspertami
technologicznymi oraz tworzyć nowe rozwiązania, które są priorytetowe
również dla polskiego rządu
.

 

Intencją IBM i WCB EIT+ jest także zaproszenie do współpracy
dodatkowych partnerów. Obecnie prowadzone są rozmowy z
przedstawicielami środowiska akademickiego oraz innowacyjnych,
przedsiębiorstw działających na rynku polskim.