Hojna ręka Gatesa

Fundacja Billa i Melindy Gatesów przeznaczy 500 mln dolarów na światowy fundusz walki z AIDS, gruźlicą i malarią.
Dobroczynna fundacja najbogatszego małżeństwa świata przeznaczy na ten cel około 100 mln dolarów rocznie w latach 2006-2010 – napisano w komunikacie fundacji.

Będzie to największy wkład prywatny do funduszu, który został utworzony w styczniu 2002 roku przez sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana.

Fundusz finansuje obecnie w 132 państwach programy o wartości 5,4 mld dolarów – w ich ramach z leczenia antyretrowirusowego korzysta 544 tys. chorych na AIDS, a z terapii przeciwgruźliczej – 1,4 mln osób. Ponadto rozdano 11 mln moskitier, aby chronić kobiety i dzieci przed malarią

Dodaj komentarz