HD DVD i Blu-ray pod lupą KE

Komisja Europejska wszczęła nieoficjalne dochodzenie antymonopolowe w sprawie dwóch wschodzących standardów video wysokiej rozdzielczości – HD DVD oraz Blu-ray.

Promowany przez Toshibę format HD DVD oraz wspierany przez Sony Blu-ray rozpoczynają walkę o europejskiego klienta. Dochodzenie wszczęte przez komisje ma za zadanie potwierdzić, czy sposoby licencjonowania formatów są zgodne z wymogami przepisów Unii Europejskiej.

Urzędnicy UE wysłali do twórców HD DVD oraz Blu-ray listy z prośbą o informacje na temat licencjonowania. Potwiedził to przedstawiciel Sony, podkreślając jednak że nie ma żadnych przesłanek do postawienia jakiegokolwiek zarzutu nieuczciwej konkurencji.

Po przeanalizowaniu informacji udostępnionych przez przedsiębiorstwa Komisja podejmie decyzję, czy wszcząć oficjalne postępowanie w tej sprawie.

Dodaj komentarz