Giełda padła i powstała

Trzynastego lutego warszawska GPW nie będzie mile wspominać – na skutek awarii systemu informatycznego giełda utraciła łączność z domami maklerskimi, notowania zawieszono.

O 10:37 wstrzymano publikację wszystkich indeksów, pięć minut po jedenastej zdecydowano się na zawieszenie notowań. „Zawieszenie sesji oznacza, że transakcje nie są zawierane. Jednocześnie zlecenia nie mogą być przyjmowane” – podała GPW w komunikacie.

Z awarią poradzono sobie w ciągu półtorej godziny. O 12:25 przywrócono łączność między Giełdą Papierów Wartościowych a domami maklerskimi „na poziomie technicznym”. Kilkanaście minut później podano do informacji harmonogram przywracania sesji.

Początek przyjmowania zleceń wyznaczono na 12:50, rozpoczęcie obrotu i notowań ciągłych przewidziano na 14:00. Minutę później zadeklarowano wznowienie publikacji indeksów. Na 14:30 – chwilę publikacji niniejszej notki – przewidziano briefing prasowy przedstawicieli GPW.

Dodaj komentarz