General Electric i Intel: 250 mln $ na technologie wspomagające domową opiekę medyczną

Firmy GE oraz Intel Corporation ogłosiły nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju i wprowadzania na rynek medyczny domowych rozwiązań technologicznych, które pozwolą osobom starszym na niezależne życie. Nowe technologie opracowane przez obydwie firmy umożliwią również osobom przewlekle chorym zarządzanie ważnymi elementami procesu opieki zdrowotnej w sposób wygodny, bezpośrednio z domu lub zdalnie, z dowolnego innego miejsca.

W związku ze znacznym wzrostem liczby osób przewlekle chorych oraz szczególnie widoczną w krajach rozwiniętych tendencją do starzenia się społeczeństw,
zaistniała potrzeba zapewnienia opieki zdrowotnej nie tylko w
szpitalach, lecz także bezpośrednio w domu. Szacuje się, że wartość
rynku rozwiązań z zakresu domowej opieki zdrowotnej opartej na
monitoringu oraz telemedycyny wzrośnie z 3 mld $ w 2009 r. do 7,7
mld $ w 2012 r.

Przewodniczący zarządu i dyrektor generalny GE, Jeff Immelt oraz prezes
i dyrektor generalny firmy Intel, Paul Otellini, ogłosili decyzję o
zawarciu współpracy oraz przeznaczeniu, w ciągu najbliższych pięciu
lat, 250 mln $ na badania i projektowanie produktów z zakresu
domowych technologii wspomagających opiekę medyczną.

Kluczowe elementy
planowanej współpracy to:

 • Działania badawczo-rozwojowe: GE Healthcare oraz Intel połączą
  siły, umiejętności i zasoby, jakimi dysponują w zakresie działań
  badawczych, aby przyspieszyć rozwój zaawansowanych produktów medycznych
  oraz komercjalizację technologii nowej generacji wspomagających domową
  opiekę zdrowotną. Obydwie firmy planują również rozszerzyć istniejące
  programy rozwojowe z zakresu technologii wspomagających domową opiekę
  zdrowotną o nowe obszary, takie jak sprawdzanie stosowania leków,
  monitorowanie pacjentów cierpiących na bezdech senny, choroby układu
  krążenia i cukrzycę oraz monitorowanie samopoczucia osób starszych
 • Umowa handlowa: dział GE Healthcare rozpocznie sprzedaż systemów
  opieki zdrowotnej firmy Intel (Intel Health Guide – narzędzia do
  zarządzania opieką medyczną przeznaczonego dla pracowników służby
  zdrowia zajmujących się przewlekle chorymi pacjentami). Możliwości GE
  Healthcare z zakresu zarządzania schorzeniami, a także zasięg
  dystrybucyjny firmy w sektorze opieki zdrowotnej pomogą w zrozumieniu
  korzyści płynących z tej innowacyjnej technologii, takich jak możliwość
  samodzielnej kontroli stanu zdrowia przez pacjenta oraz udostępnienie
  bezpośredniego kanału komunikacji z lekarzami

Według prognoz amerykańskiego forum federalnego ds. statystyk
związanych ze starzeniem się społeczeństwa (Federal Interagency Forum
on Aging-Related Statistics) do 2030 r. około 71,5 mln mieszkańców USA
osiągnie wiek 65 lat lub wyższy, co stanowić będzie około 20% ogółu
społeczeństwa (w 2006 roku było to 37 mln ludzi). Według ośrodków
odpowiedzialnych za zwalczanie chorób i zapobieganie ich powstawaniu
(Centers for Disease Control and Prevention) choroby przewlekłe, takie
jak choroby serca, cukrzyca i nadciśnienie, są przyczyną śmierci ponad
1,7 mln Amerykanów rocznie oraz 70% wszystkich zgonów w Stanach
Zjednoczonych.

Dzięki współpracy z firmą Intel mamy szansę obniżyć koszt opieki
zdrowotnej przez ograniczenie czasu spędzanego w szpitalu i
udostępnienie lekarzom danych niezbędnych do zapewnienia możliwie
najlepszej opieki medycznej. Firmy Intel i GE łączy wizja wykorzystania
technologii jako narzędzia wprowadzającego skuteczną opiekę zdrowotną w
milionach domów oraz podwyższającego jakość życia emerytów i osób
przewlekle chorych
– powiedział Jeff Immelt, dyrektor generalny GE.

Według Paula Ottelini, CEO Intel „Większość rozmów prowadzonych obecnie
na temat opieki zdrowotnej skupia się na zastosowaniu nowych rozwiązań
technologicznych w tradycyjnych systemach opieki zdrowotnej. Choć są to
ważne inwestycje, które zwiększą skuteczność systemów opieki
zdrowotnej, nie są one wystarczające, by odpowiedzieć na rosnące
potrzeby, które niewątpliwie wpłyną na już teraz w pełni nasycony
system opieki. Współpraca między GE a Intelem nie tylko pomoże emerytom
i osobom przewlekle chorym. Będzie również stanowić ogromny krok naprzód w zakresie zmiany sposobu zapewniania opieki zdrowotnej”.

Firmy GE i Intel oferują konkretne produkty i uczestniczą w wielu
inicjatywach związanych z monitorowaniem pacjentów i kontrolowaniem ich
stanu zdrowia bezpośrednio w domu:

 • GE Quiet Care to system zdalnego monitorowania czynności i
  zachowań osób starszych, powiadamiający opiekunów o zmianach w
  zachowaniach, które mogą świadczyć o problemach zdrowotnych bądź
  sygnalizować stany nagłe. System ten jest wykorzystywany przede
  wszystkim w domach spokojnej starości w Stanach Zjednoczonych. GE
  Healthcare stoi również na czele konsorcjum zrzeszającego organizacje
  sektora publicznego i prywatnego w ramach trzyletniego programu badawczego dotyczącego
  domowej opieki zdrowotnej, opiewającego na 5 mln dol. i sponsorowanego
  przez rząd węgierski
 • Intel Health Guide to kompleksowy system opieki zdrowotnej łączący urządzenia instalowane w domu z internetowym interfejsem pozwalającym lekarzom na
  monitorowanie pacjentów przebywających w domu oraz zarządzanie opieką
  medyczną na odległość. System ten obejmuje rozpoznawanie ważnych
  sygnałów dotyczących stanu zdrowia, przypomnienia dla pacjentów oraz
  narzędzia komunikacyjne, takie jak wideokonferencje i komunikaty
  alarmowe. Firma Intel i Irlandzka Agencja Rozwoju (Irish Development Agency) zakończyły
  opiewający na 30 mln dol. projekt ośrodka TRIL (badań technologicznych
  na rzecz niezależnego życia), który skupia światowej klasy ekspertów
  branżowych i akademickich zajmujących się badaniami nad technologiami
  ułatwiającymi niezależne życie

 

GE QuietCare czujniki

Wiecej informacji  na temat podpisanego porozumienia można uzyskać pod adresem
www.ge.com/press/healthalliance.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x