Galileo powstanie z zaskórniaków

25 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo będzie finansowany z niewykorzystanych kwot przeznaczonych pierwotnie na inne cele.

Dokończenie inwestycji będzie kosztować Zjednoczoną Europę co najmniej 2,4 mld euro. Unijni ministrowie finansów ustalili, że 1,6 mld euro pochodzić będzie z niewykorzystanych środków przeznaczonych w budżecie na lata 2007-2013 na politykę rolną. 800 mln euro zostanie przekazane z puli na administrację i badania naukowe.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedzieli się Niemcy, którzy z jednej strony mają apetyt na przekazanie swoim przedsiębiorstwom kontraktów na realizowanie projektu Galileo, a z drugiej strony obawiają się precedensu umożliwiającego wykorzystanie niespożytkowanych unijnych funduszy, które dotychczas były zwracane krajom członkowskim.

Prace na systemem nawigacji Galileo – dokładniejszym, cywilnym odpowiedniku amerykańskiego GPS – mają według aktualnego planu zakończyć się w 2013 roku. System ma składać się z 30 satelit.