Gadu-Gadu pozwane o 22 mln dolarów

22 maja 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Eyeball Networks twierdzi, że Gadu-Gadu bezprawnie wykorzystywało opracowane przez kanadyjską spółkę technologie i domaga się 22,2 mln dolarów odszkodowania.

Przedmiotem postępowania jest żądanie zapłaty w oparciu o rozwiązaną przez Gadu – Gadu S.A. umowę licencyjną z dnia 23 marca 2005 r. Postępowanie zostało wszczęte przed Sądem Najwyższym Kolumbii Brytyjskiej w dniu 7 marca 2008 r. Stronami postępowania są Eyeball Networks Inc z siedzibą w Kanadzie oraz Gadu – Gadu S.A. Wysokość roszczeń zgłaszanych przez Eyeball Networks Inc. wynosi 22.242.000 USD.

„Roszczenia zgłaszane przez Eyeball Networks Inc. są nieuzasadnione i pozbawione podstaw prawnych. Gadu – Gadu S.A. rozwiązując w listopadzie 2006 r. umowę licencyjną z dnia 23 marca 2005 r. wykonała (co znajduje potwierdzenie w posiadanych dokumentach i okolicznościach faktycznych) wszelkie czynności do których była zobowiązana zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej, w tym natychmiast zaprzestała jakiegokolwiek użytkowania oprogramowania, jakiegokolwiek komponentu, dokumentacji, znaków handlowych Eyeball Networks Inc.” – komentuje Gadu-Gadu.

„Od dnia rozwiązania umowy licencyjnej tj. 11 listopada 2006 r., a nawet wcześniej, bowiem od dnia w którym Eyeball Networks Inc. w sposób niezgodny z postanowieniami umowy licencyjnej zablokował Gadu – Gadu S.A. dostęp do komponentów serwera, użytkownicy komunikatora Gadu – Gadu, którzy ewentualnie posiadają zainstalowany na swoich stacjach roboczych komunikator Gadu – Gadu w wersjach 7.0 do 7.5 nie mają żadnej możliwości wykorzystywania komunikatora Gadu – Gadu w celu komunikacji audio-video. Zarzuty podnoszone przez Eyeball Networks Inc. i twierdzenia o dalszym wykorzystywaniu produktów Eyeball Networks Inc. Przez Gadu – Gadu S.A., które jakoby naruszały warunki rozwiązanej uprzednio umowy licencyjnej, są pozbawione podstaw faktycznych i prawnych” – czytamy w komunikacie wydanym przez Gadu-Gadu.