Gadu-Gadu: maksymalnie 21 złotych za akcję

Łączna wartość oferty Gadu-Gadu może osiągnąć kwotę 100 milionów złotych, jedna czwarta tej kwoty trafi do kieszeni aktualnych akcjonariuszy.

„Przy założeniu, że w publicznej ofercie zostaną objęte wszystkie akcje serii C oraz zostaną sprzedane wszystkie akcje przeznaczone do sprzedaży przez Sprzedających, a także że cena emisyjna równa będzie cenie maksymalnej, tj. 21 zł za akcję, szacuje się że wpływy pieniężne netto wyniosą ok. 100,7 mln zł, z tego wpływy pieniężne netto emitenta ok. 75,1 mln zł, natomiast wpływy pieniężne netto wprowadzających ok. 25,5 mln zł” – podało Gadu-Gadu w prospeckcie emisyjnym akcji.

Składanie deklaracji nabycia akcji potrwa od 30 stycznia do 1 lutego, natomiast zapisy na akcje od 2 do 12 lutego. Koszty oferty oszacowano na ok. 3,4 mln zł; oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA.

W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych do objęcia jest 2,8 mln akcji serii C oraz 625 tysięcy akcji sprzedawanych, w tym 500 tysięcy akcji należących do Warsaw Equity Holding oraz 125 tysięcy akcji należących do Łukasza Foltyna. W ramach Transzy Otwartej do objęcia jest 908 611 akcji serii C. Łączna wartość Gadu-Gadu liczona po cenie 21 złotych za akcję wyniesie około 370 mln złotych

Dodaj komentarz