Frost & Sullivan: sektor komunikacji mobilnej w krajach Europy Wschodniej znacząco rośnie

Sektor komunikacji mobilnej w Europie Wschodniej odnotowuje znaczący wzrost zarówno pod względem ilości użytkowników, jak i przychodów. Określanie krajów Europy Wschodniej mianem „rynków wschodzących” nie jest już aktualne – obecnie, jeżeli chodzi o komunikację mobilną, są to rynki skonsolidowane i poszukujące nowych możliwości wzrostu. Nowa analiza firmy Frost & Sullivan, zatytułowana "Komunikacja mobilna w Europie Wschodniej: Przegląd Kluczowych Rynków", ocenia sytuację rynkową w Europie Wschodniej poprzez badania sześciu kluczowych rynków tego regionu: Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rosji i Turcji.

Rynki w Europie Wschodniej zostały już w pełni spenetrowane i szybko
przyswajają mobilne rozwiązania szerokopasmowe
– zauważa Saverio
Romeo, analityk Frost & Sullivan. – Telefon komórkowy staje się
niezbędnym narzędziem szybkiej łączności i innowacyjnych usług,
efektywnie wypełniając lukę spowodowaną brakiem stałej infrastruktury
telekomunikacyjnej
.

Głównym wyzwaniem dla tego sektora jest obecnie kryzys ekonomiczny.
Brak kredytów na inwestycje i spadek konsumpcji spowolnią wzrost w
krajach Europy Wschodniej. Co więcej, ograniczenia regulacyjne mogą
utrudniać przyszły rozwój.

Odpowiedzią na tę sytuację jest podjęcie dwóch głównych działań.
Decydującą kwestią jest optymalizacja usług i procesów, mająca na celu
wydajne wykorzystywanie istniejących zasobów i ograniczenie potrzeby
inwestycji kapitałowych
– twierdzi Romeo. – Równie ważne jest nadążanie
za technologicznymi i strategicznymi innowacjami poprzez współpracę
pomiędzy uczestnikami rynku posiadającymi różne know-how w celu
oferowania klientom interesujących rozwiązań w rozsądnej cenie
.

W Polsce rynek komunikacji mobilnej rozwija się bardzo szybko i wkrótce
stanie się rynkiem w pełni dojrzałym. Penetracja znacznie przekracza
100%. Panuje duża konkurencja: istnieje trzech głównych operatorów
dzielących między siebie większość udziałów, ale swojego miejsca szuka
także wielu mniejszych graczy, głównie operatorów wirtualnych (Mobile
Virtual Network Operator – MVNO). Na rynek mobilny wchodzą też inni
gracze, np. Gadu-Gadu poprzez MVNO o nazwie GC Network, zaś CenterNet
ma zamiar zbudować sieć komórkową. Liczba użytkowników mobilnego
dostępu szerokopasmowego zbliża się do 1 000 000. Urząd Komunikacji
Elektronicznej otworzył rynek na usługi telewizji mobilnej oraz WiMAX.

To tylko ogólne spojrzenie na rynek, który w ciągu ostatnich lat
rozwijał się niezwykle dynamicznie. Wartość dodana i innowacyjne usługi
to kolejny znaczący krok polskiego sektora komunikacyjnego. Marketing
mobilny i reklama, płatności przez telefon oraz treści multimedialne
będą napędzać wzrost rynku w ciągu najbliższych czterech lat.

Aby sprostać wyzwaniom sektora w Europie Wschodniej, niezbędna będzie
współpraca z organami regulacyjnym. Współpraca między sektorem
publicznym i przedstawicielami rynku w zakresie intensywnych
inwestycji, zwłaszcza dotyczących infrastruktury, pozwoli zapewnić
trwały rozwój.

Dodaj komentarz