Europejski Instytut Innowacji i Technologii przesądzony

24 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

Komisja Europejska chce, by Europejski Instytut Innowacji i Technologii stał się "nowym wzorcowym ośrodkiem innowacji w Europie", odpowiednikiem amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Do końca 2013 roku budżet EIT będą stanowić łącznie 2,4 mld euro; jedynie 308 mln ma pochodzić z kasy wspólnoty, pozostałe środki Instytut będzie musiał pozyskać sam.

W ramach EIIT powstać ma kilka-kilkanaście ośrodków zwanych „wspólnotami wiedzy i innowacji”. Jednym z kandydujących miast jest Wrocław.