Etykiety energetyczne – obowiązkowo na telewizorach

Od 1 lutego br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące informowania konsumentów o zużyciu energii przez urządzenia elektryczne. Nowelizacja rozszerza zakres dotychczas oznaczanych urządzeń (pralki, lodówki, zmywarki itd.) o nową grupę – odbiorniki telewizyjne. Odpowiedzialność za odpowiednie oznakowanie produktów spoczywa zarówno na producentach, jak również hurtownikach i sprzedawcach detalicznych.

Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię wprowadza obowiązek etykietowania wszystkich produktów wykorzystujących energię, których stosowanie lub instalacja oferuje znaczny potencjał oszczędności energii. Nowelizacja realizuje założenia dyrektywy 2010/30/WE. Nie stanowi bezpośrednio, jakich urządzeń dotyczy – określają to akty delegowane.

Do tej pory Komisja Europejska wydała siedem aktów delegowanych dotyczących chłodziarek, zmywarek, suszarek bębnowych, klimatyzatorów, lamp elektrycznych, opraw oświetleniowych i telewizorów. Zasady etykietowania telewizorów określa akt 1062/2010. Kolejne akty będą pojawiały się sukcesywnie, do czerwca 2015 roku. Są one ogłaszane, w drodze obwieszczenia, przez Ministra Gospodarki w dzienniku Monitor Polski.

Ustawa nakłada obowiązek informowania o klasie efektywności energetycznej produktów nie tylko na produktach i opakowaniach, ale również w reklamach. Jest to konieczne, jeśli jest w nich wykorzystywana informacja o zużyciu energii. Zakazuje jednocześnie błędnego informowania o zużyciu energii.

Nowe przepisy zakładają też stworzenie systemu kontroli produktów bez etykiet. Kontrole ma sprawować Inspekcja Handlowa oraz UKE, którzy będą przekazywać informacje pokontrolne do UOKiK. W razie zastrzeżeń kontrolujący może zakazać publikacji reklamy, wstrzymanie sprzedaży produktu bez etykiety albo wycofanie produktu ze sprzedaży. Przewidziano także kary finansowe.w wysokości od pięciokrotnego do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x