Emax wdraża na Litwie

Emax podpisał umowę na wdrożenie w miastach Wilno i Kłajpeda systemu obejmującego infrastrukturę opłat za transport publiczny, system informowania pasażerów w transporcie publicznym oraz zarządzanie i kontrolę transportu publicznego.

Na całość rozwiązania składa się dostawa oprogramowania i sprzętu oraz usługi wdrożeniowe i serwisowe. Projekt obejmuje wyposażenie w sumie 765 pojazdów publicznego transportu miejskiego w zakresie infrastruktury systemu biletu elektronicznego oraz systemu zarządzania i nadzoru transportu o otwartej architekturze, na którym mogą być w przyszłości lokalizowane aplikacje wykraczające poza funkcje dostarczane w ramach zamówienia.

Po zrealizowaniu projektu powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów biletu elektronicznego w transporcie publicznym w środkowej i wschodniej Europie. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Wartość netto umowy wynosi 8 836 tys. litów, co według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zawarcia umowy stanowi równowartość kwoty 9 929 tys. złotych.

Emax jest liderem zwycięskiego konsorcjum, oprócz polskiej spółki tworzą go jeszcze litewska firma UAB Sonex Technologie oraz słowacki Emtest.

Dodaj komentarz