Elektrim ma zakaz przenoszenia udziałów w PTC

Sąd Arbitrażowy w Londynie postanowił, że Elektrim nie może przenosić ani sprzedawać udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Według informacji przekazanych przez Elektrim Telekomunikacja, postanowienie zawiera też stwierdzenie, że Elektrim jest zobowiązany do wykonywania wszystkich praw z udziałów PTC zgodnie z instrukcjami ET. Oznacza to m.in. że, Elektrim jest zobowiązany do powołania osób wskazanych przez ET do Rady Nadzorczej i zarządu PTC.

Wszystkie wypłaty z zysków PTC na rzecz Elektrim mają zostać zdeponowane na rachunku zastrzeżonym, którego powiernikiem będzie londyński sąd.

Postanowienie londyńskiego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego (LCIA) z 2 sierpnia, dotyczy pozwu o zabezpieczenie powództwa, w postaci pakietu 48% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polska Telefonia Cyfrowa (PTC).

Dodaj komentarz