Działalność gospodarcza: wypełnisz dwie strony i masz firmę

Projekt nowego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w końcu powstał. Formularzy ma być pięć razy mniej, niż do tej pory. Nowy druk liczyć ma tylko dwie strony – mniej, niż ilość druków, które do tej pory wypełnialiśmy odrębnie w ZUS i US. Ponadto, firmę założymy przez internet.

Gmina zajmie sie za składającego formalnościami związanymi z krajowym
rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem
identyfikacyjnym albo aktualizacją NIP, a także zgłoszeniem płatnika
składek do systemu ubezpieczeń społecznych.

Złożenie wniosku o zawieszenie działalności odbędzie się na takich samych zasadach.

Działalność będzie można rozpocząć od dnia wpisu do ewidencji. Wyjątkiem będą sytuacje, w których do rozpoczęcia działalności potrzebna będzie koncesja lub zezwolenie.

Opisane ułatwienia dotyczą ewidencji działalności gminnej. Podmioty
wpisujące się do Krajowego Rejestru Sądowego (przede wszystkim spółki)
będą miały trudniej. Wprawdzie złożą dokumenty w jednym miejscu, ale
formularzy będzie znacznie więcej. Nadal też firma będzie mogła działać
od dnia wpisu, a nie od złożenia wniosku. Wpis będzie się bowiem
odbywał na zasadach ustawy o KRS.

 

Dodaj komentarz