Dywidenda Softbanku 17 lipca

Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy spółki Softbank jest 30 czerwca, a dniem jej wypłaty 17 lipca.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Softbank przeznaczy na dywidendę 30 % zysku za 2005 rok, czyli 16,11 mln zł. Przekłada się to na 64 grosze na jedną akcję. O wypłacie dywidendy zdecyduje ZWZ, które zostało zwołane na 9 czerwca.

Softbank miał w ubiegłym roku 53,65 mln zł jednostkowego zysku netto. Pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku Softbank planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Prezes Prokomu Software Ryszard Krauze mówił niedawno, że wszystkie spółki z grupy Prokomu przeznaczą na dywidendę 30% zysku za 2005 rok. Jako pierwsza deklarację wypłaty odpowiedniej kwoty zadeklarowała spółka ABG Ster-Projekt.

Dodaj komentarz