Dwucyfrowy wzrost przychodów SAP-a

28 lipca 2011 0 przez Marcin Kaczmarek

SAP AG ogłosił wyniki za drugi kwartał 2011. Przychody firmy ze sprzedaży licencji oprogramowania wzrosły o 35%, zaś łączne przychody ze sprzedaży oprogramowania i związanych z nim usług – o 20% w stosunku do analogicznego okresu 2010 (wg stałych kursów walut, nieliczone wg MSSF). Był to szósty z rzędu kwartał, w którym SAP AG odnotował dwucyfrowy wzrost przychodów z oprogramowania i usług.

Zysk operacyjny za 2. kwartał, nieoparty na MSSF, wzrósł o 26% wg stałych kursów walut, co dało wzrost o 1,5 punktu procentowego marży operacyjnej (nieopartej na MSSF, wg stałych kursów walut). Przychody na akcję, nieoparte o MSSF, wzrosły o 26%.

Jednocześnie SAP doprecyzował prognozę na rok 2011. Firma potwierdziła przewidywany roczny wzrost całkowitych przychodów z oprogramowania i usług w zakresie 10-14% (2010: 9,87 mld euro), szacowany wg stałych kursów walut bez uwzględnienia MSSF, jednak oczekując wyniku w górnych granicach tego przedziału.