Dwanaście tez Microsoftu

Dostrzegając odpowiedzialność, jaka ciąży na producencie dominującego na świecie systemu operacyjnego, Microsoft przygotował dwanaście zasad, którymi będzie się kierował podczas prac nad Windowsem.
I: Wybór dla producentów sprzętu i klientów

 • Instalacja dowolnego oprogramowania
  Użytkownicy będą mogli zainstalować dowolne oprogramowanie przeznaczone na platformę Windows.
 • Łatwość dostępu
  Producenci sprzętu będą mogli swobodnie umieszczać skróty do oprogramowania firm trzecich w sprzedawanych przez siebie systemach OEM.
 • Programy domyślne
  Microsoft zaprojektuje metodę dowolnego ustawiania oprogramowania firm trzecich jako domyślnej przeglądarki, odtwarzacza, edytora tekstów itp.
 • Promocja oprogramowania firm trzecich
  Microsoft pozwoli producentom oprogramowania na takie promowanie alternatywnego oprogramowania, że będą oni mieli prawo usunąć z systemu Windows środki dostępu do oprogramowania Microsoft.
 • Gwarancja biznesowa
  Microsoft nie będzie zgłaszał pretensji, jeśli producenci oprogramowania będą promowali inne oprogramowanie niż zawarte w systemie.

II: Możliwości dla deweloperów

 • APIs
  Microsoft otworzy deweloperom dostęp do wielu usług systemowych poprzez udostępnienie stosownie udokumentowanych APIs. Microsoft zagwarantuje również, że cokolwiek w systemie Windows potrafi zrobić jego produkt, będzie w stanie zrobić to także oprogramowanie konkurencyjne.
 • Internet
  Microsoft będzie wspierał innowację w zakresie Internetu poprzez niezależne od Windows tworzenie oprogramowania z rodziny Windows Live.
 • Otwartość Internetu
  Microsoft gwarantuje, że nie będzie blokował dostępu ani pobierał opłat za wejście na żadną zgodną z prawem witrynę nienależącą do Microsoft.
 • Brak wyłączności
  Microsoft nie będzie zawierał umów z firmami trzecimi, które wiążą się z obowiązkiem promocji oprogramowania Microsoft.

III: Interoperacyjność użytkowników

 • Protokoły komunikacyjne
  Microsoft udostępni na rozsądnych, komercyjnych zasadach wszystkie protokoły komunikacyjne wykorzystane w systemie Windows.
 • Dostępność patentów Microsoft
  Microsoft będzie licencjonował patenty na rozwiązania zawarte w systemie operacyjnym (inne niż te wpływające na wizerunek tych systemów) na równych i rozsądnych zasadach, dopóki licencjobiorcy będą przestrzegać praw własności intelektualnej Microsoft.
 • Standardy
  Microsoft będzie promował szeroką gamę standardów dostępnych na rynku, a także będzie włączał się do prac nad różnymi standardami.

Microsoft publikuje powyższe zasady na swojej stronie i zobowiązuje się do ich aktualizacji co jakiś czas, przynajmniej raz na trzy lata, aby zagwarantować ich spójność i aktualność.

Oryginał tez można odnaleźć na anglojęzycznej witrynie Microsoft.

Dodaj komentarz