Drugi pozew za WGA

Dwa przedsiębiorstwa operujące na terenie Waszyngtonu oraz trzech rezydentów Seattle złożyło pozew przeciwo Microsoft w sprawie Windows Genuine Advantage. Motywują go faktem, że niektórzy legalni użytkownicy systemu muszą oglądać co godzinę komunikaty o nielegalności Windows.

Pozywający przekonują, że wszyscy użytkownicy korzystający z automatycznych uaktualnień systemu otrzymują WGA bez względu na to, czy sobie tego życzą czy nie. Ponadto dochodzi do wprowadzania w błąd – użytkownicy są przekonani, że instalują poprawkę bezpieczeńśtwa i nie są informowani, że program komunikuje się codziennie z serwerami Microsoft.

Wśród żądań wystosowanych do Microsoft znajduje się między innymi udostępnienie automatycznej poprawki służącej do usunięcia WGA oraz umożliwienie korzystania z Windows update bez konieczności instalowania narzędzia. Ponadto pozywający życzą sobie, żeby Microsoft współpracował z firmami antywirusowymi umożliwiając usunięcie WGA za pomocą ich programów.

To już drugi przypadek pozwania Microsoft z powodu programu Windows Genuine Advantage. W porównaniu jednak do pierwszego przypadku, żądania w stosunku do korporacji są zdecydowanie dalej idące.

Dodaj komentarz