Dotkliwe kary za używanie elektronicznych faktur?

Urzędnicy skarbowi kwestionują legalność używania e-faktur – podatnicy i przedsiębiorcy są narażeni na sankcje skarbowe.

Rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005 roku regulujące zasady wystawiania elektronicznych faktur nie precyzuje, jak powinna wyglądać e-faktura. Przykra niespodzianka czeka na osoby, które będą chciały uzyskać na ich podstawie zwrot podatku. Zgodnie z przepisami, faktura służąca do tego celu musi zostać wystawiona w co najmniej dwóch egzemplarzach. Oryginał faktury powinien zawierać wyraz „oryginał”, a kopia – wyraz „kopia”. Tymczasem urzędnicy zastanawiają się, czy e-faktura po przesłaniu drogą teletransmisji jest nadal oryginałem, czy już kopią.

Na fakturze powinna się ponadto znaleźć data otrzymania e-faktury oraz słowne wskazanie kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Znane są już pierwsze przypadki, gdy naczelnicy urzędów skarbowych kwestionują e-faktury z powodu niespełniania przez nie wymogów właściwych raczej dla faktur papierowych.

Oprócz ryzyka wyniknięcia problemów w Urzędzie Skarbowym, użytkownikom elektronicznych faktur grożą także kary finansowe. Za wadliwe wystawienie faktury – a urzędnicy utrzymują, że e-faktury nie są wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami – grozi grzywna w wysokości najmniej 5394,6 zł. Ryzyko uszczuplenia portfela o co najmniej 7192,8 zł ponoszą osoby, które posługują się wadliwą fakturą.

Dodaj komentarz