Dotacje na e-usługi – budżet wyczerpany już pierwszego dnia konkursu

8 godzin – tyle wystarczyło, aby wartość złożonych przez przedsiębiorców wniosków na dofinansowanie e-usług przekroczyła 130% budżetu planowanego na tę rundę konkursową. Drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie e-usług zakończył się 16 lipca – czyli dwa tygodnie przed planowanym terminem. Przedsiębiorcy złożyli ponad 1300 wniosków o łącznej wartości dofinansowania blisko 900 mln zł.

Druga runda naboru wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG rozpoczęła się 13 lipca br. i miała trwać do 31 lipca. Ogromne zainteresowanie przedsiębiorców
dotacjami na e-usługi sprawiło jednak, że wartość złożonych wniosków
już w dniu ogłoszenia konkursu przekroczyła 130% zaplanowanego na tę
rundę budżetu – tj. kwotę ponad 144 mln zł.
W związku z tym, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poinformowała, że konkurs zakończy się przed planowanym terminem, czyli
16 lipca.

Zgodne z regulaminem,  konkurs w ramach działania 8.1
prowadzony jest do czasu wyczerpania budżetu. Jeśli wartość złożonych
wniosków przekroczy 130% planowanego budżetu, konkurs kończy się po
trzech dniach – do tego czasu  przedsiębiorcy wciąż mogą składać
wnioski
– wyjaśnia Radosław Runowski, dyrektor w zespole
odpowiedzialnym za realizację naboru PARP.

Liczba i wartość złożonych wniosków w ramach zakończonego konkursu jest
rekordowa. Przedsiębiorcy złożyli 1329 wniosków o wartości
dofinansowania blisko 900 mln zł.

Zanotowaliśmy ponad 62% wzrost
liczby składanych wniosków. Zadowalający jest również zauważalny wzrost
zainteresowania dofinansowaniem e-usług w województwach, które w
dotychczasowych konkursach wypadały najsłabiej, czyli w świętokrzyskim,
opolskim i lubuskim
– zaznacza Radosław Runowski, dyrektor zespołu
nadzorującego konkurs w PARP.

Najwięcej, bo 464 wnioski złożono w woj. mazowieckim, na kolejnych
miejscach znalazły się województwa: małopolskie – 146 wniosków i
wielkopolskie – 116. Najmniej przedsiębiorców ubiega się o dofinansowanie
e-usług z woj. podlaskiego – 21 wniosków, kujawsko-pomorskiego – 22 i
warmińsko-mazurskiego – 23.

W pierwszej tegorocznej rundzie konkursu (marzec 2009 r.) w ramach
Działania 8.1 przedsiębiorcy z całej Polski złożyli łącznie 824
wnioski. Podobnie jak w obecnym naborze, wartość wniosków już
pierwszego dnia konkursu przekroczyła 130% alokacji. Dzięki zwiększeniu
przez MSWiA oraz PARP budżetu, wszyscy przedsiębiorcy, których wnioski
o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną
otrzymali dotację.

Było to łącznie 350 firm z całej Polski
przypomina Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP – Od początku
działania dotacji na e-usługi tj. od 2008 roku podpisaliśmy ponad 550
umów z przedsiębiorcami
.

 

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach
Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Dodaj komentarz