Dobre wyniki VMware w I kwartale 2009 roku

6 maja 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Firma VMware opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku. Przychody w USA w I kw. wzrosły o 8% w porównaniu z I kw. 2008 r. i
wyniosły 244,1 mln USD. Przychody w innych krajach w I kw. wzrosły o 6%
w porównaniu z I kw. 2008 r. i wyniosły
226,2 mln USD.

Oto one:
•    Przychody w I kw. wyniosły 470,3 mln USD, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu
z I kw. 2008 r.
•    Zysk operacyjny w I kw. liczony wg zasad GAAP wyniósł 86,9 mln
USD, co oznacza wzrost o 80% w porównaniu z I kw. 2008 r. Zysk
operacyjny w I kw. liczony niestandardowo wyniósł 121,0 mln USD, co
oznacza wzrost o 14% w porównaniu z I kw. 2008 r.
•    Zysk netto w I kw. liczony wg zasad GAAP wyniósł 69,9 mln USD, co
oznacza 0,18 USD na akcję i ekwiwalent akcji, w porównaniu odpowiednio
z 43,1 mln USD i 0,11 USD
w I kw. 2008 r. Zysk netto w I kw. liczony niestandardowo wyniósł 99,7 mln USD,
co oznacza 0,25 USD na akcję i ekwiwalent akcji, w porównaniu odpowiednio ze 88,5 mln USD i 0,22 USD w I kw. 2008 r.
•    Na dzień 31 marca 2009 r. środki pieniężne wynosiły ponad 2,0 mld
USD, a przychody przyszłych okresów 917,2 mln USD, co oznacza wzrost
odpowiednio o 10% i 5% w stosunku do początku roku 2009 oraz wzrost
odpowiednio o 56% i 43% w porównaniu z analogicznym okresem
poprzedniego roku.
•    Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w I kw.
wyniosły 259,2 mln USD, co oznacza wzrost o 95% w porównaniu z I kw.
2008 r.

Przychody z usług w I kw. wyniosły 213,3 mln, co oznacza wzrost o 48% w
porównaniu z rokiem poprzednim. Struktura przychodów VMware w dalszym
ciągu wykazuje rosnący udział przychodów
z usług. W I kw. przychody z usług wyniosły 45% całości przychodów, w porównaniu
z 33% w poprzednim roku. Przychody z licencji spadły o 13% w porównaniu z poprzednim rokiem
i wyniosły 257,0 mln USD, co jest wynikiem trudnej sytuacji makroekonomicznej.