Crowley, ATM i Exatel wygrali z TP

Konsorcjum firm Crowley, ATM i Exatel wybuduje za 82 mln zł sieć teleinformatyczną dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sieć ma połączyć 1300 sądów, prokuratur, aresztów i więzień najpóźniej w ciągu 3 lat. Dzięki temu prokuratorzy mieliby dostęp online do kartotek sądowych, mogliby natychmiast sprawdzić status danej sprawy i uzyskać informacje o firmach czy osobach, których dotyczy postępowanie. Przetarg na realizację projektu został ogłoszony jescze w 2004 roku, jednak do tej pory spór między wymienionym wyżej konsorcjum a TP roztrzygał sąd.

Początkowo wpłynęły trzy oferty Telekomunikacji Kolejowej, konsorcjum Crowleya, TP SA i Polkomtela. Ten ostatni zrezygnował, a pozostałe dwie oferty – z wyjątkiem TP SA – unieważniono z powodów formalnych. W przypadku konsorcjum Crowleya powodem odrzucenia oferty była odmowa udzielenia informacji na temat obsługiwanych klientów wraz z podaniem wartości kontraktów.

Konsorcjum odwołało się do sądu, co przyniosło oczekiwany skutek – Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało go jako zwycięzcę przetargu. Wtedy do akcji wkroczyła TP, wskazując na 16 wad prawnych oferty konkurenta. Ostatecznie w tym tygodniu sąd okręgowy rozstrzygnął spór na korzyść konsorcjum Crowleya.
„To pierwszy wyłom w monopolu TP SA na duże sieci teleinformatyczne w sektorze publicznym” – powiedział Dariusz Terlecki, dyrektor handlowy Crowleya w Polsce.

Dodaj komentarz